Slimme peuters

Als u het idee heeft dat uw kind misschien (hoog)begaafd is, zijn er op internet verschillende lijstjes met kenmerken te vinden. Wanneer het om peuters gaat is er echter veel minder informatie beschikbaar.
De reden hiervan is onder andere dat kinderen op de basisschool opgemerkt worden doordat ze aangeven het saai of vervelend te vinden of doordat ouders zien dat hun kind is veranderd sinds het naar school gaat. Daarnaast wordt er op scholen natuurlijk heel wat af getoetst wat ook de nodige signalen kan geven.
Daarnaast is er de laatste tijd gewoonweg veel meer aandacht voor (hoog)begaafdheid in het onderwijs waardoor leerkrachten alerter zijn geworden.

En toch moeten er behoorlijk wat slimme peuters zijn. Een (hoog)begaafd kind is tenslotte ook peuter geweest en is niet met het naar school gaan ineens (hoog)begaafd geworden.

Bij peuters spreken we -net als bij kleuters- niet over (hoog)begaafdheid maar over een ontwikkelingsvoorsprong. Net als (hoog)begaafde kinderen op school hebben ze behoefte aan uitdaging en aangepast materiaal. Dit hoeft helemaal niet duur te zijn. Meestal is het aanwezige materiaal goed aan te passen en kunnen er bij de thema’s leuke opdrachten bedacht worden.

Er zijn verschillende kenmerken die kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong bij peuters.
Hieronder zijn er een aantal te vinden. Als u vragen heeft, meer informatie wilt of wilt kijken of uw kind mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong heeft kunt u vrijblijvend contact opnemen.

 

 

Kenmerken slimme peuters

Heeft u een slimme peuter?

 

Kenmerken bij baby’s
- Heeft minder slaap nodig.
- Heeft behoefte aan prikkels.
- Heeft een duidelijke eigen wil.
- Is alert (al vrij snel na de geboorte).
- Is beweeglijk.
- Tilt het hoofd snel op.
- Maakt snel oogcontact.
- Praat vroeg of in één keer in zinnen.
- Is gevoelig voor zintuiglijke prikkels.
- Heeft een vroeg verbaal begrip (begrijpt wat er bedoeld wordt).
- Is scherp en oplettend.
- Heeft een snelle motorische ontwikkeling.
- Heeft een duidelijke eigen wil.
- Doorziet oorzaak en gevolg.

Kenmerken bij peuters
- Heeft een levendige fantasie en denkbeeldige vriendjes.
- Heeft een grote woordenschat en spreekt in goede zinnen.
- Heeft veel energie.
- Is ondernemend.
- Heeft de neiging om met oudere kinderen te spelen.
- Begrijpt woordgrapjes en maakt zelf grapjes.
- Is gevoelig (op zintuiglijk en emotioneel gebied).
- Heeft een goed geheugen.
- Heeft interesse in getallen en hoeveelheden en heeft getalbegrip.
- Heeft interesse in letters en kan mogelijk al wat letters herkennen of woorden lezen.
- Is nieuwsgierig en stelt vragen (waarom vragen en kan doorvragen).
- Is betrokken bij anderen en kan medelijden hebben.
- Kent de kleuren en kan ze benoemen.
- Kent verschillende begrippen en kan ze toepassen (achter de stoel, onder de stoel, hoog-laag).
- Is zelfstandig en wil veel dingen zelf doen.
- Stelt levensvragen en denkt na over levensbeschouwelijke zaken.
- Is bezig met leren lezen en schrijven.
- Is kritisch naar anderen toe (ook naar volwassenen).
- Kan moeilijke puzzels maken.

Getagd met , , , , , ,
Geplaatst in (hoog)begaafdheid, Nieuws & blog