Reviews & ervaringen

kind-in-de-kijker-header

Kinderen

Reviews op activiteiten en individuele/klassikale begeleidingstrajecten.

Ik vond het leuk omdat het spelletjes waren om van te leren en geen schooldingen. Sasha was lief en gezellig en heeft mij goed geholpen. Ik durf meer. Altijd als ik Sasha weer zie wil ik haar een knuffel geven. Ook de Plusclub van de andere juf vond ik superleuk!
Caitlin (7 jr.)

Sasha is heel goed in met kinderen praten maar ook heel goed in luisteren. Ze heeft ons geholpen en ze heeft ons dingen geleerd die we anders nooit hadden geleerd. Ik ben blij dat ze gekomen is, anders was ik zeker van school gegaan…… Sasha kan heel goed positief praten, zoals ze ons dat heeft geleerd. Dat houdt in: geen niet zeggen, niet is een verboden woord. Ik hoop dat Sasha nog veel anderen gaat helpen.
Roos

Ik vond het goed van juffrouw Sasha dat ze ons wou helpen. Het is ook wel zo een betere klas geworden want eerst was er in de klas veel slecht gedrag. Ik vond het ook wel leuk dat we al die oefeningen gingen doen, dat we meer zelf vertrouwen kregen. Nu vertrouwt de klas beter in elkaar denk ik en dat vind ik wel fijner.
Soufian

Sasha wordt niet snel boos maar als ze boos is, is dat zeker terecht. Ze heeft veel geduld, als iemand iets aan het vertellen is onderbreekt ze diegene niet of nauwelijks. Verder kan ze heel goed met kinderen maar ook met volwassenen omgaan. Ze maakt tijd voor je en haar afspraken zijn duidelijk. Ik ben blij dat zij ons zo goed geholpen heeft, ik hoop dat zij nog vele anderen zal helpen.
Sophie

In groep 6 ging ik elke week naar juf Sasha. We werkten daar aan verschillende projecten: een eigen stad inrichten en een eigen spel maken. We moesten bij de stad dingen bedenken die in een stad horen, alles goed inrichten en de schaal ook goed berekenen. Bij het spel moesten we de spelregels bedenken, het spelbord maken en de doos maken. Wij hadden world war gemaakt, een strategisch spel. Je kreeg in het begin een opdracht en als je die had voltooid had je gewonnen. Al die opdrachten hadden wij ook allemaal zelf verzonnen en gemaakt. Het is erg leuk. Veel leuker dan in de klas. Het was soms wel een beetje moeilijk om ergens uit te komen met z’n drieën. Maar wij kwamen er wel altijd uit.
Mik

Ik vond dat Sasha het goed heeft gedaan bij ons vorig jaar in de klas, ze heeft ons goed geholpen. Zonder haar was het niet gelukt. De kinderen in de klas hebben veel nut gehad van haar. Het onderhuidse gedrag is er nu zelfs bijna niet meer. Sasha is echt een juffrouw die ons heel goed heeft geholpen. Er is volgens mij niemand die het niet goed vond dat ze er was. Ik ben blij dat Sasha er was.
Ouassima

Ouders

Reviews op begeleidingstrajecten, observaties en onderzoeken.

Mijn zoon Mik leert snel en gemakkelijk. Hoewel hij het goed naar zijn zin had op school, waren we als ouders blij dat hij vanaf groep 5 met een paar klasgenoten bij Sasha projectwerk kon doen. Mik werd gemotiveerd om creatief na te denken, zonder instructie zelf een werkwijze te kiezen, oplossingen te bedenken. Het gewone lesmateriaal bood hem deze uitdagingen onvoldoende. Het projectwerk stimuleerde zijn leren op een vanzelfsprekende manier. Ook gaf het hem plezier in samenwerken. Naast het projectwerk is middels het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid Miks leren en gedrag in kaart gebracht. Vanuit deze beeldvorming is een advies geformuleerd, waarmee de leerkracht in zijn volgende groep aan het werk kan. En waar wij als ouders ook iets aan hebben. Sasha is in staat gebleken om een rijk beeld van mijn zoon te schetsen. Het adviesgesprek was plezierig, we werken als school en ouders samen in het leren van Mik. Sasha is op school de drijvende kracht geweest achter het beleid voor (hoog)begaafdheid. Wij zijn erg blij met haar deskundigheid. Het is belangrijk dat er op school extra aandacht is voor de begaafde kinderen. Zij hebben iets extra’s nodig om tot leren te komen, gemotiveerd te blijven en met plezier naar school te gaan.
Ans (moeder van Mik)

Ik wil jou door middel van dit stukje tekst bedanken voor wat jij hebt gedaan voor mijn zoon Mohamed en voor wat je voor menig kinderen hebt gedaan op de Villa Nova.
Toen ik wist dat mijn zoon bij jou in groep 1 zou komen, dacht ik als moeder ‘ik zal eens bij de andere moeders vragen hoe deze juf is’. Het antwoord zal jou verbazen maar mij niet. Het eerste wat de moeders zeiden was “dat is de knuffel juf”. Zowel de autochtone moeders als de allochtone moeders waren zeer positief over jou. Er was geen moeder die niet wat moois over jou te zeggen had. Nu ben ik een van die moeders. Ik wil je bedanken voor wat je mijn zoontje hebt geleerd. Toen Mohamed het heel erg moeilijk had omdat hij een bijna dood ervaring had meegemaakt was er niemand die hem zo goed begreep en geholpen heeft zoals jij. Hij wilde niet meer eten. Hij viel heel veel af. Thuis wisten wij niet meer wat wij moesten doen. Maar dankzij jouw kennis en jouw hulp is hij weer helemaal de oude Mohamed. Het leuke van dit verhaal is dat Mohamed zelf naar jou gevraagd heeft. Als je zo’n vertrouwen achterlaat bij de kinderen vind ik dat zeer knap, want er zijn er weinig die je dit na kunnen doen. Ik heb meegemaakt dat letterlijk heel groep 3 heeft gehuild omdat jij wegging. Er zijn leraren met de juiste opleiding maar die missen wat, maar jij Sasha hebt de opleidingen maar het allerbelangrijkste is dat je TALENT hebt. Lieve Sasha ik kan uren doorgaan over wat jij los maakt bij de kinderen en wat jij doet met en voor de kinderen maar dat doe ik niet. Ik wil je nogmaals uit het diepste van mij hart bedanken.

Moeder van Mohamed, Amina en Meryem

Scholen

Reviews op begeleiding, coaching en trainingen.

Tijdens mijn werk bij de Regioacademie van SWV Driegang, kom ik veel mensen tegen. Wat mij opviel als we het over cursussen hadden, is dat als het over de cursussen van Sasha Jansen ging, iedereen die ik sprak er zo enorm enthousiast over was! Ik besloot mij ook in te schrijven voor een cursus ‘Het lef om te falen’ en ik moet zeggen: Mijn collega’s hadden gelijk! Sasha is zeer deskundig en de bijeenkomsten zijn geen moment saai. Ik kom thuis met zoveel energie! De cursus die ik heb gevolgd gaf een hele andere kijk op hoe ik met leerlingen omga. Je leert onder andere hoe het voelt voor een kind om met dingen om te gaan die een kind als ‘spannend’ ervaart en waarom er op een bepaalde manier op word gereageerd. De energie en het enthousiasme waarmee Sasha voor de groep staat voelt zo goed en zo echt. Als ik om me heen kijk bij de andere deelnemers dan zie ik dat mijn gevoel wordt gedeeld. Je voelt je heel erg op je gemak en je durft vragen te stellen omdat Sasha tijd heeft en vanuit haarzelf ook inleeft in degene die een vraag stelt of een casus voorlegt. De opbouw en de structuur waarmee de cursussen gegeven worden zijn echt goed. Er is een goede afwisseling van theorie en praktijk en er worden iedere bijeenkomst oefeningen gedaan met de groep die leuk en heel leerzaam zijn. Ik ga mij zeker inschrijven voor een volgende cursus van Sasha als er een cursus is op mijn vakgebied of voor mij als persoon. Sasha bedankt!
Joren Dekker (cursist)

De eerste keer kwam ik met Sasha in contact omdat ik hoogbegaafde kinderen ging begeleiden en toen nog geen ervaring had. Sasha heeft mij meegenomen in deze voor mij nieuwe wereld en door haar enthousiasme werd ik al gauw ook enthousiast. Ze heeft me veel geleerd en ik kon al snel op eigen benen verder. Ik heb inmiddels verschillende cursussen over hoogbegaafdheid gevolgd bij Sasha, zowel voor het jonge kind als het oudere kind, maar ook een cursus over mindset en het opzetten van een netwerkgroep. Sasha is erg gedreven in haar werk en zoekt altijd samen met je naar een oplossing als je iets aandraagt. Ze denkt met je mee en helpt zowel het kind als jou verder. Ik ben inmiddels een aantal jaren verder en veel ervaringen rijker maar we komen elkaar toch steeds weer tegen en dat is altijd weer leuk.
Marike (cursist)

Ik heb de hulp van Sasha als gedragstherapeut meerdere malen ingeroepen. Wat voor mij als leerkracht een enorme meerwaarde heeft, is de manier waarop Sasha kinderen kan observeren. Aan de hand van een hulpvraag van mij, komt Sasha in de groep. Als eerste observeert zij het kind waar mijn hulpvraag over gaat. Ze gaat zitten en volgt/ observeert het kind en maakt aantekeningen. Naar aanleiding van de observatie schrijft zij een zeer duidelijk en objectief verslag. Daarin benoemt zij alles wat zij heeft gezien, zonder daar een oordeel aan te koppelen. Deze beschrijving is voor mij erg waardevol. Verschillende keren heb ik met een grijns van herkenning op mijn gezicht haar verslag gelezen. Het is fijn om aan de ene kant van een ander bevestigd te krijgen wat ik zelf ook zie, maar ook om juist verschillen met mijn eigen beleving te zien. Een verslag van Sasha kan als een spiegel werken voor mij als leerkracht. Ik kan bijvoorbeeld inzien dat de frequentie van bepaalde gedragingen van een kind veel minder is dan ik zelf vermoedde. De “spiegel” leert mij om op een andere manier naar het gedrag van het kind en mijn reactie daarop te kijken.
Maaike Pothof (leerkracht)

Toen ik begon met werken op school, kreeg ik direct een ‘pittige’ groep 7. Er werd gepest, kinderen daagden elkaar uit en als onervaren leerkracht wist ik niet goed hoe ik daarmee om moest gaan. Ik heb hierbij heel veel steun van Sasha gekregen. Samen hebben we een plan van aanpak gemaakt. De basiselementen waren daarin het positief benaderen van elkaar en leren hoe je op een goede manier met elkaar omgaat. In het begin is Sasha veel in de klas geweest, om mij te steunen, tips te geven, maar ook om met de kinderen aan de slag te gaan. Langzamerhand kreeg ik het vertrouwen dat ik het zelf ook kon en draaiden de rollen om. Ik ging zelf meer met de groep doen, daarbij nog steeds gesteund door Sasha. Altijd kon ik bij haar terecht, als ik het even niet zag zitten of gewoon om mijn verhaal kwijt te kunnen. Ik heb heel veel geleerd van haar manier van met kinderen omgaan en ik denk dat dit nog steeds te zien is in mijn huidige klas.
Jojanneke Mulder (leerkracht)

Sasha heb ik enkele jaren geleden leren kennen op SBO Sint Maartenschool in Utrecht waar zij als leerkracht werd aangenomen toen ik daar schoolleider was. De SBO-school richt zich op het welzijn van die kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze in hun (school)ontwikkeling dreigen vast te lopen. Opvallend was Sasha’s responsieve aanpak in de groep naar haar leerlingen. Met enthousiasme en gedrevenheid was zij in staat om vanuit haar pedagogisch handelen gericht de betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerlingen bij het uitvoeren van taken, maar juist ook in het leren omgaan met hun gedrag, te vergroten. Een interactief proces, waarbij zij de leerling heel nadrukkelijk in het proces betrok om samen te zoeken naar oplossingen die het voor de leerling makkelijker maakten de aangeboden taken uit te voeren en vat te krijgen op zichzelf. Bepaald geen eenrichtingsverkeer! Het opbouwen van een vertrouwensband met haar leerlingen en de goede contacten met ouders droegen bij aan de ontwikkeling van deze leerlingen, hoe pittig dit soms ook was. Als coördinator van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School heb ik haar, een paar jaar later, als preventief ambulant begeleider (PAB-er) vanuit het zorgplatform (ZPF) kunnen inzetten. Het zorgplatform ondersteunt scholen bij de begeleiding van leerlingen op de basisschool. Als PAB-er stelde zij zich open en toegankelijk op. Ze werkte samen met de scholen (leerkrachten en intern begeleiders) op een eigen en zelfstandige wijze vanuit de dossiers die in het ZPF waren besproken en aan haar werden toevertrouwd. Vooral haar expertise ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag werd zeer gewaardeerd. Zij was goed in staat om de (begeleidings)behoefte van de leerkracht in te schatten, door te denken in kansen en pragmatische adviezen te geven. Leerkrachten voelden zich daardoor begrepen en ondersteund. Op deze manier heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verrijking van het persoonlijk meesterschap van de leerkracht en de intern begeleider.
Janneke Pronk (coördinator SWV WSNS RK/AB Utrecht Stad)

Leerkrachten, IB-ers en jeugdartsen

Reacties op workshops, lezingen en trainingen.

“Ik gebruik het direct voor een observatie bij een jongen die moeite heeft met de leerstof maar die ook moeite heeft met het oppikken van  de opdracht in de groep.”


Het was een praktische, leerzame cursus en ook gelijk toepasbaar!


Deze cursus zet je aan het denken. Een cursus die eigenlijk iedereen -ook buiten het onderwijs-  zou moeten volgen.


Inspirerende cursus waar ik echt iets mee kan in de praktijk. Ik ga me hier zeker meer in verdiepen!


De cursus ‘observeren’ was zeer praktisch. Fijn dat er iemand aan het woord was die ook daadwerkelijk in het onderwijs werkt.


Inspirerend en enthousiast gebracht. Ik had al de nodige voorkennis, maar toch nog het nodige bijgeleerd.


Wat een leuke en leerzame scholing!


Ik vind Sasha is een enthousiaste en bevlogen spreekster.


Heel boeiend en nuttig, interessant en leerzaam. Dank je wel!