Ouders

Hoogbegaafdheid thuis

hoogbegaafdheid-thuis

Aan Sasha van Kind in de Kijker hebben wij veel te danken. We kwamen bij Sasha terecht wegens faalangst bij onze dochter. Sasha heeft haar geweldig begeleid, maar signaleerde ook mogelijke hoogbegaafdheid bij haar. Dit hadden wij als ouders nooit gedacht. De ‘faalangst’ bleek een kenmerk van hoogbegaafdheid, zo bleek uit de test, waarna wij zijn geswitched van school. Dankzij Sasha krijgt onze dochter nu passend onderwijs en zit zij eindelijk weer goed in haar vel. Alle puzzelstukjes zijn op hun plaats gevallen. Bedankt Sasha!
Fam. Bosch

Scholen en leerkrachten doen hun uiterste best om elk kind te bieden wat het nodig heeft. Naast het didactische programma bieden ze kinderen ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en proberen ze per kind te kijken waar de leerbehoefte ligt. Ondanks alle inspanningen zijn er kinderen die onvoldoende tot leren komen. Dit kan op didactisch niveau zijn, maar ook op sociaal-emotioneel niveau.

Voor u als ouder kan dit behoorlijk frustrerend zijn. U wilt tenslotte niets liever dan dat uw kind met veel plezier naar school gaat en zich op een manier ontwikkelt die bij hem of haar past.

Kind in de Kijker biedt ouders de mogelijkheid om (hoog)begaafdheid in kaart te brengen en welke (leer)behoefte het heeft. Op basis van deze gegevens wordt een plan van aanpak opgesteld dat past bij de leerkracht en school, maar bovenal het kind. Ook biedt Kind in de Kijker intelligentie-onderzoek en didactisch onderzoek aan, om mogelijke hoogbegaafdheid vast te stellen en inzicht te krijgen in een kind zijn/haar ontwikkelingsvoorsprong.

Kind in de Kijker is tevens gespecialiseerd in gedragsproblemen en problemen in de sociale en/of emotionele ontwikkeling, al dan niet in combinatie met (hoog)begaafdheid.

Diensten van Kind in de Kijker:

Intelligentie-onderzoek
Nieuw bij Kind in de Kijker: intelligentie-onderzoek! Met de komst van Gertjan van Kapel, orthopedagoog met kennis en ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid, kun je vanaf nu ook bij Kind in de Kijker terecht voor intelligentie-onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt breder gekeken dan alleen de intelligentie. Kenmerken van hoogbegaafdheid worden in kaart gebracht en -waar mogelijk, en indien gewenst- wordt de school benaderd zodat verschillen tussen ‘thuis en school’ duidelijk worden. Voorafgaand aan het onderzoek vindt er contact met de ouders plaats om in kaart te brengen welke intelligentietest ingezet gaat worden. Dit is de WISC-V of de RAKIT-2. Tevens wordt er gekeken welke aanpak het beste bij het kind werkt. Indien er sprake is van onzekerheid, faalangst, een fixed mindset of bijvoorbeeld sociale verlegenheid wordt er soms voor gekozen om vooraf één of meerdere keren naar de praktijk komen, zodat er ruimschoots de tijd is voor kennismaking met Gertjan en de ruimte. Het kan ook zijn dat er vooraf individuele sessies plaatsvinden of dat Gertjan eerst op huisbezoek komt.  Dit alles om ervoor te zorgen dat het kind tijdens het onderzoek zo goed mogelijk in zijn/haar vel zit en niet belemmerd wordt door in- of externe factoren.

Wil je meer informatie over intelligentie-onderzoek?
Neem gerust contact op!

Didactisch onderzoek
Heb je het idee dat jouw kind voorloopt op school? Wil je graag dat er in kaart wordt gebracht of jouw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft en zo ja, hoe groot deze is? Via een didactisch onderzoek wordt er gekeken welke vaardigheden het kind allemaal beheerst. Daarbij krijg je passend advies, waar ook de school mee verder kan.

Wil je meer informatie over didactisch onderzoek?
Neem gerust contact op!

Onderzoek ontwikkelingsvoorsprong
Heb je het idee dat jouw peuter of kleuter meer kan dan andere kinderen van dezelfde leeftijd? Wil je graag dat er in kaart wordt gebracht of jouw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft en zo ja, hoe groot deze is? Via dit onderzoek wordt er gekeken wat jouw peuter of kleuter al allemaal kan. Daarbij krijg je passend advies, voor nu en de toekomst, waar het kind ook iets mee kan zodra het naar school gaat.

Wil je meer informatie over onderzoek naar een ontwikkelingsvoorsprong?
Neem gerust contact op!

Observatie & plan van aanpak
Wanneer uw kind (hoog)begaafd is en de school op dit moment onvoldoende in staat is om de juiste lesstof te verzorgen, kan Kind in de Kijker dit voor u doen. In overleg met de school vindt er een observatie plaats en wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn en voor welke vakken aangepaste lesstof gewenst is. Kind in de Kijker stelt een lesplan samen dat passend is bij de methoden waar op school mee gewerkt wordt. Het pakket wordt zo samengesteld dat het goed in te passen is in de klassensituatie. Zo krijgt uw kind de juiste lesstof en wordt de school ontlast. Ook krijgt u handvatten voor thuis mee, waar u als ouder verder mee kunt.

Wil je meer informatie over observaties en het plan van aanpak van Kind in de Kijker?
Neem gerust contact op!

Begeleiding en advisering op school
Volgt spoedig.

Wil je meer informatie over observaties en het plan van aanpak van Kind in de Kijker?
Neem gerust contact op!

Individuele begeleiding van uw kind(eren)
Volgt spoedig.

Wil je meer informatie over individuele begeleiding?
Neem gerust contact op!

Herkenbare signalen:

Komt uw kind droevig uit school en zegt hij/zij:
 • “School is saai.”
 • “Niemand vindt mij aardig.”
 • “Het lukt me gewoon niet.”
 • “Als ik een toets krijg, vind ik dat heel eng.”
 • “School is niet leuk.”
 • “Ik heb alweer dezelfde rekensommen moeten maken, maar die kan ik al.”
 • “Ik heb vandaag alweer op mijn kop gekregen omdat ik uit het raam staarde.”
 • “Het is echt niet leuk in de klas.”
 • “Ik mag alleen makkelijke boekjes lezen van de juf, maar die zijn stom.”
 • “Waarom leer ik nu nooit iets nieuws?”

Dan bent u bij Kind in de Kijker aan het juiste adres.

Of leest u in zijn/haar schoolrapport:
 • ‘Is snel afgeleid.’
 • ‘Vindt het lastig om zich aan afspraken te houden.’
 • ‘Het lijkt alsof er meer in zit, maar het komt er niet uit.’
 • ‘Vindt het lastig om te luisteren.’
 • ‘Kan de lesstof gemakkelijk aan, maar zit liever te kletsen.’
 • ‘Is snel klaar met de opdrachten.’
 • ‘Lijkt zich te vervelen.’
 • ‘Presteert minder dan hij/zij eigenlijk zou kunnen.’
 • ‘Werkt snel maar onzorgvuldig.’
 • ‘Durft zichzelf niet te laten zien.’
 • ‘Kan moeilijk met grenzen omgaan.’
 • ‘Zit vaak achterstevoren op zijn/haar stoel.’
 • ‘Wordt boos wanneer iets anders gaat dan hij/zij wil.’

Dan bent u bij Kind in de Kijker aan het juiste adres.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem gerust eens vrijblijvend contact op met Kind in de Kijker:

Telefoon: 06-45532355
E-mail: info@kindindekijker.nl