Over Kind in de Kijker

Sasha Jansen

Sasha Jansen van Kind in de Kijker

Met passie en hart voor hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen ben ik in 2012 Kind in de Kijker gestart. Mijn doel was kinderen een plek te bieden waar ze gezien worden en zich gezien voelen. Inmiddels is Kind in de Kijker veel meer dan dat. Niet alleen kinderen kunnen bij Kind in de Kijker terecht, maar ook hun ouders en leerkrachten.

Naast de begeleiding in mijn praktijk, ben ik veel op scholen binnen en buiten de regio te vinden. Hier verzorg ik ambulante begeleiding en geef ik trainingen aan leerkrachten. Ook kom ik op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om scholing te verzorgen en leidsters te adviseren.

Zelf weet ik als geen ander hoe het is om je op school niet gezien te voelen. Ik ben tijdens mijn schoolloopbaan een onderpresteerder geweest en heb nooit geleerd hoe ik moet leren. Daarnaast voelde ik me niet begrepen en heb ik periodes gekend dat ik me erg eenzaam voelde. Anders zijn is niet makkelijk! Door mijn persoonlijke ervaringen en mijn ervaringen als leerkracht in het basisonderwijs ben ik zeer gedreven om het onderwijs te veranderen, zodat elk kind tot zijn recht komt.

Recente activiteiten van Sasha:

 • Oprichter van Kind in de Kijker
 • Trainer
 • Coach
 • Oudercoach
 • Ambulante begeleiding
 • Lefclub

Gertjan van Kapel

evelien

Gertjan van Kapel

Na een jarenlang pad van allerlei studies, banen en vrijwilligerswerk, heb ik uiteindelijk mijn plek gevonden in de studie Pedagogische Wetenschappen. Deze heb ik met veel plezier doorlopen, en na een zeer leuke, interessante en intensieve stage, waarin ik heel veel praktijkervaring heb mogen opdoen, ben ik afgestudeerd als orthopedagoog. Daarna heb ik eerst nog 1,5 jaar in Engeland doorgebracht als Au Pair, voordat ik bij terugkomst aan de slag ben gegaan met een eigen praktijk als ZZP’er.

Vanuit mijn eigen ervaringen heb ik altijd al veel affiniteit gehad met de doelgroep (hoog)begaafden. Ik vind het daarom ook erg interessant en leuk om bezig te zijn met hoogbegaafde kinderen, zowel om te ontdekken waar hun kracht ligt, als ervoor te zorgen dat zij niet tegen dezelfde problematiek aanlopen als ik zelf ooit deed. Het doen van intelligentieonderzoek is hierin een belangrijke eerste stap, zeker omdat dit vaak al een hele uitdaging is voor de kinderen om hier op een goede manier doorheen te komen. Het is dan zeker ook mijn uitdaging om ze hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen, vooral door veel duidelijkheid te bieden en onzekerheid weg te nemen. Daarnaast is in het verdere proces begeleiding ook erg belangrijk om de kinderen te ondersteunen bij de problemen die zij ondervinden in de thuissituatie en op school, en uiteindelijk ervoor te zorgen dat zij gebruik kunnen maken van hun begaafdheid, zonder hiervan last te ondervinden.

Recente activiteiten van Gertjan:

 • Orthopedagoog / coach
 • Intelligentieonderzoek

Maaike van Dalen

evelien

Maaike van Dalen

Sinds 2017 ben ik werkzaam als zelfstandige talentbegeleider. Tot die tijd heb ik een aantal jaar als groepsleerkracht en remedial teacher in het onderwijs gewerkt.

Door onze kinderen kwam ik in aanraking met hoogbegaafdheid. Ik ben hier veel over gaan lezen, heb lezingen en workshops bijgewoond en een specialisatiecursus bij Novilo gedaan. Al gauw zag ik het belang en effect van contact met ontwikkelingsgelijken en het onderwijs op eigen niveau enerzijds en het belang aan het werken aan mindset en executieve vaardigheden anderzijds.

Deze kennis en ervaring wil ik graag delen. Daarom startte ik als zzp’er met het opzetten van en lesgeven aan verrijkingsgroepen. Binnen deze groepen staat het ontwikkelen van een open mindset en executieve vaardigheden centraal. Dit doen we door individuele, maar vooral ook samenwerkingsopdrachten waarbij er een afwisseling is tussen kennis opdoen en creatief denken. De visie van Sasha sluit goed aan bij mijn visie en ik begeleid de Plusclub dan ook met veel plezier en enthousiasme.

Recente activiteiten van Maaike:

 • Plusclub

Anneke Jansen

evelien

Anneke Jansen

Vanuit mijn eigen ervaringen op school weet ik hoe lastig het is als de leerstof niet aansluit bij jouw manier van leren. Ondanks herhaaldelijk oefenen, wil het maar niet beklijven en moet je regelmatig ervaren dat iets niet lukt. Dat dit geen positief effect heeft op het zelfbeeld van een kind spreekt voor zich! Toen ik voor het eerst over beelddenken hoorde, ging er een wereld voor me open. Wat is het fijn om te weten dat leren zoveel makkelijker is als je weet hoe het anders kan! Ik heb een opleiding tot beelddenkcoach bij ‘Ik leer anders’ gevolgd en begeleid kinderen in een één op één situatie.

Daarnaast begeleid ik de Natuurclub. Dit past echt bij wie ik ben! Als kind was ik het liefst de hele dag buiten. In de natuur kwam ik tot mezelf en kon ik de hectiek van de dag kwijt. In de Natuurclub ervaren kinderen hoe fijn het is in de natuur en hoe ze de natuur kunnen inzetten om te ontspannen en weer tot zichzelf te komen. Daarnaast spelen we spelletjes en leren de kinderen natuurlijk van alles over de natuur.

Recente activiteiten van Anneke:

 • Beelddenkcoach
 • Natuurclub

Klaartje El Fdil – Govers

evelien

Klaartje El Fdil – Govers

In 2018 ben ik naast mijn baan als docent in het hoger beroepsonderwijs voor mezelf begonnen als Virtual Assistant (VA). Als VA ondersteun ik ondernemers op het gebied van mail- en agendabeheer en kan ik zorgdragen voor marketing en sales activiteiten.

In oktober 2018 ben ik Sasha tegengekomen die op zoek was naar ondersteuning voor haar mail en agendabeheer. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek was er direct een persoonlijke klik. Daarnaast vind ik dat Sasha met haar team een mooie bijdrage levert aan het onderwijs aan de leerlingen, ouders en leerkrachten.

Ik ben in oktober als VA aangesloten bij het team van Kind in de Kijker, dus als je een mail stuurt is er een grote kans dat je van mij een antwoord krijgt.

Recente activiteiten van Klaartje:

 • Virtual Assistant

Samenwerking met:

evelien

Evelien Verhoek
YOU Kindercoaching, Vianen

YOU Kindercoaching

In 2017 heeft Evelien Verhoek twee groepen van de Plusclub begeleid. Sinds die tijd is een nauwe samenwerking ontstaan. Onder de naam ‘Oog op hoogbegaafdheid’ verzorgen we samen trainingen op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Verder begeleidt Evelien plusklassen op verschillende scholen, is ze verbonden aan een aantal voltijds hoogbegaafdenklassen en begeleidt ze kinderen in haar eigen praktijk.

Voor meer informatie over YOU Kindercoaching verwijzen wij u graag door naar:

youkindercoaching.nl


evelien

Marian Jansen-Noyon
Ruimte Kindertherapie, Arkel

Praktijk Ruimte

Kindertherapeut Marian Jansen-Noyon werkt vanuit een zelfde passie en gedrevenheid voor kinderen als wij. Zij richt zich met name op individuele kinderen en hun ouders.

Aangezien wij veel raakvlakken hebben in onze visie op kinderen, zijn we een samenwerking aangegaan.

Voor meer informatie over Ruimte Kindertherapie verwijzen wij u graag door naar:

ruimte-kindertherapie.nl